تماس با شرکت ابزار طب آسمان

 

نشانی:

تهران، جنت‌آباد، شاهین شمالی، مخبری غربی، ۱۶ متری دوم شمالی، پلاک ۲۰۱.۱ واحد یک
کد پستی: ۱۴۷۵۷۱۶۴۸۱

تلفن:

۴۴۴۸۷۳۰۰ -۰۲۱
۴۶۰۱۳۷۶۱ -۰۲۱
۴۶۰۱۲۰۵۴ -۰۲۱
۴۶۰۱۳۸۸۲ -۰۲۱
۴۶۰۱۷۵۶۴ -۰۲۱

Fax:

۴۶۰۱۲۱۵۸ – ۰۲۱

پست الکترونیکی:

عمومی: info[at]abteb.com
بخش فروش: sales[at]abteb.com
بخش فنی: service[at]abteb.com