گواهینامه‌های شرکت

شرکت ابزار طب آسمان از سال ۱۳۹۰ با رعایت الزامات بین‌المللی در خصوص فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی موفق به کسب گواهینامه ISO13485 – مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی – گردید.

این بدین معناست که شرکت ابزار طب آسمان در خصوص تجهیزات تصویربرداری پزشکی، دارای بهترین عملکرد در بازار داخلی و خارجی و همچنین توزیع‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات فنی به مشتریان خارجی بوده است.